Gestió Comptable

Gestió Comptable

T’ajudem a externalitzar la gestió comptable de la teva empresa, i ens adaptem a la realitat de cada client, amb l’objectiu d’apropar la comptabilitat i la seva comprensió als seus responsables.

Entenem la comptabilitat com un instrument indispensable per l’empresa, que proporciona la informació necessària per la presa de decisions correctes en el moment adequat, oferint tranquil·litat, i optimitzant així la gestió de l’empresa.

Oferim solucions a totes aquelles empreses que contemplin externalitzar les seves necessitats comptables, així com el compliment de totes les obligacions formals, segons les necessitats de cada client.

 

ELS NOSTRES SERVEIS COMPTABLES

  • Revisió i assessorament a les empreses que portin la seva pròpia comptabilitat
  • Preparació de tancaments comptables (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys)
  • Posada al dia de la comptabilitat
  • Gestió comptable mensual
  • Elaboració i presentació dels comptes anuals
  • Confecció d’actes i certificació d’actes d’aprovació dels comptes anuals