Gestió Laboral

Gestió Laboral

Proporcionem el suport necessari a les empreses per externalitzar les funcions pròpies de recursos humans.

Et garantim una gestió eficaç del personal del teu negoci, complint estrictament amb la legislació laboral.

Adaptem els models de contractes de treball amb aquelles clàusules que siguin pertinents per descriure la relació laboral amb la màxima exactitud.

Fem un seguiment actiu de les condicions contractuals establertes per mantenir el client informat de totes aquelles qüestions que requereixin una atenció especial, evitant d’aquesta manera eventuals incompliments o irregularitats.

Estudiem anualment els resultats de l’empresa i contemplem totes aquelles previsions legals que permetin als nostres clients reduir les seves quotes de cotització d’autònoms.

 

ELS NOSTRES SERVEIS LABORALS

  • Redacció de contractes de treball
  • Tramitació d’altes i baixes dels treballadors
  • Declaració de la cotització mensual a la CASS
  • Elaboració dels butlletins de salari i compte d’hores
  • Càlcul de quitances
  • Redacció de cartes d’acomiadament i de desistiment del contracte de treball
  • Obtenció i renovació de permisos de residència i treball d’immigració